Home » Uncategorized » Chương trình Đào tạo Cộng tác viên tại ISCSC

Chương trình Đào tạo Cộng tác viên tại ISCSC

Ngày 15.1.2012, các sinh viên thuộc nhóm CTV của đã có buổi đào tạo tại Khoa Quốc tế- Đại học Quốc Gia Hà Nội