Home » Uncategorized » Đào tạo cộng tác viên kĩ năng nghiên cứu thị trường

Đào tạo cộng tác viên kĩ năng nghiên cứu thị trường

Ngày 6/8 vừa qua, Trung tâm Đào tạo ngắn hạn & Tư vấn đã tổ chức buổi học đào tạo kĩ năng nghiên cứu thị trường cho các bạn cộng tác viên.